5. Titan Parc Copii
De pe partea mai sălbatică a IOR-ului, un părculeț micuț plin de copii. Pe la prânz.